Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Nieuws

Nieuws

Door met HBO Creative Change Management

De gemeenteraad is donderdagavond 4 juli akkoord gegaan met de motie van D66 en CDA om door te gaan met de ontwikkeling van HBO Creative Change Management in Gorinchem.

D66 en CDA stelden de raad voor om de ‘businesscase’ voor de HBO-opleiding Creative Change Management als opleidingsvorm in de Liberal Arts & Sciences mede mogelijk te maken. Dit door de eenmalige kosten te dekken uit het jaarrekeningresultaat over 2018.

-> Lees het hele artikel van De Stad Gorinchem


Stichting vraagt gemeente Gorinchem om studie naar haalbaarheid hbo

Houd het enthousiasme voor dit initiatief vast en blijf erin geloven, luidt de oproep van de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem aan de plaatselijke politiek. De stichting vraagt de gemeente de haalbaarheidsstudie te betalen voor de hbo-opleiding creative change management in Gorinchem.

In het auditorium van het Gorcums Museum gaven initiatiefnemers en andere belanghebbenden van het hbo-plan maandagavond een presentatie over de actuele stand van zaken, belangstellend aangehoord door vertegenwoordigers van politieke fracties.

-> Lees het hele artikel van AD Rivierenland


Arbeidsmarkt positief over hbo-opleiding Gorinchem

Wie straks aan de beoogde hbo-opleiding Creative Change Management in Gorinchem afstudeert, heeft volgens het Eindhovense onderzoeksbureau Markteffect goede vooruitzichten op werk: de zorgsector, het onderwijs en de overheid zitten te springen om jonge professionals die beroepshalve kunnen inspelen op veranderingen die in die sectoren plaatsvinden en die veranderingen ook kunnen doorvoeren en realiseren. Kortom: de behoefte bij werkgevers aan afgestudeerde hbo-studenten Creative Change Management is groot. Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat Markteffect onlangs uitvoerde voor Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem. De Stichting zal de resultaten op maandag 17 juni 2019 presenteren aan de gemeenteraad van Gorinchem en het college. Op die dag zal ook het onderzoek onder scholieren worden overhandigd waaruit blijkt dat gemiddeld één op de twintig scholieren overweegt om naar de Arkelstad te komen voor de opleiding.

(meer…)


AD: Gorinchem is voorzichtig positief over komst hbo

Uit AD Rivierenland:

‘Het Gorcumse college van burgemeester en wethouders is gematigd positief over een hbo-opleiding in de stad. Vorige maand werd bekend dat scholieren in het hele land interesse hebben om in Gorinchem de nieuwe hbo-opleiding Creative Chance Management te gaan volgen; één op de twintig scholieren zou dat overwegen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Markteffect.
“De volgende stap is het opstellen van een business case”, schrijft het college. Hoe hoog het benodigde bedrag is om de opleiding naar Gorinchem te krijgen is nog onduidelijk.

-> Lees het hele artikel


‘Gorinchem als studentenstad biedt kansen voor de toekomst’

Roy Grünewald in AD Rivierenland:

‘Gorinchem studentenstad, hoe mooi is dat! Met de komst van een hbo-opleiding en een campus is dat een boost voor onze economie. Studenten zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Zij verjongen de stad, komen met nieuwe ideeën en straks zijn ze gemotiveerd om de zieltogende jongerenraad invulling te geven. Er ontstaat een uitgaansleven met studentenkroegen. Kortom: hier liggen kansen om de levendigheid van onze stad te bevorderen. Hopelijk blijven ze na hun studie hier hangen om verder een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze stad.’

-> Lees het hele artikel


Nederlandse scholieren positief over hbo-opleiding Gorinchem

Als Gorinchem een hbo-opleiding liberal arts & sciences krijgt, is 5% van alle scholieren die van plan zijn een hbo-opleiding te gaan doen, geïnteresseerd om de hbo-opleiding in Gorinchem te volgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het onderzoekbureau Markteffect uit Eindhoven voor de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 594 scholieren uit het hele land deelgenomen. Onderzocht is of er belangstelling is voor deze hbo- opleiding die men in Gorinchem overigens Creative Change Management gaat noemen. Ook is onderzocht of scholieren deze opleiding in Gorinchem willen volgen. Verder is aan de toekomstige studenten gevraagd of ze op een campus in de binnenstad willen wonen. Uit de resultaten blijkt dat de animo onder havo en vwo-leerlingen hoog is: 2.200 scholieren zien deze hbo-opleiding op een campus in de binnenstad van Gorinchem wel zitten.

(meer…)


Hbo-initiatief onderdeel visie voor Gorinchem 2032


GO2032 is het visietraject van de stad Gorinchem voor de toekomst. Het hbo-initiatief van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem is een van de projecten die hierbij worden betrokken.


Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem betrekt Groenmarkt 8

Per januari 2018 heeft Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem een eigen onderkomen op een toplocatie in Gorinchem: het statige Huize Groenmarkt. Dit prachtige, deels 18e-eeuwse pand is eigendom van woningcorporatie Poort 6, die de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem een gedeelte in bruikleen heeft gegeven. De rest van het pand is ondermeer in gebruik bij Citymarketing / VVV en als onderwijslocatie van Vluchtelingenwerk Nederland.

 

 


Intentieovereenkomst met gemeente Gorinchem


Op 22 december 2017 tekenden wethouder Marcel Doodkorte een intentieovereenkomst met Rutger Kroon van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem. Hiermee spreken de gemeente en de initiatiefnemers voor een hbo Liberal Arts & Sciences in Gorinchem zich uit om samen te werken. De wethouder complimenteerde de Stichting met de inspanningen en met de verworven steun in de politiek, die vijftigduizend euro heeft gereserveerd voor de hbo-initiatieven in de stad.

-> Lees het artikel in De Stad Gorinchem


Gemeente Gorinchem reserveert 50.000 euro voor initatief hbo

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2018 heeft de Gorcumse gemeenteraad besloten om 50.000 euro opzij te zetten voor initiatieven voor onderwijs op hbo-niveau, op voorstel van de fracties van D66, PvdA en CDA. Het reserveren van geld voor hoger onderwijs sluit ook aan bij Go2032, de toekomstvisie op de stad. Een geweldige steun in de rug voor het plan van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem om een opleiding Liberal Arts & Sciences in de stad te realiseren!
-> Lees het artikel in AD Rivierenland

-> Lees het interview in De Stad Gorinchem

 


D66 Gorinchem interviewt Rutger Kroon over hbo-initiatief


Ilhan Tekir van D66 Gorinchem in gesprek met Rutger Kroon, een van de initiatiefnemers om in Gorinchem een hbo Liberal Arts & Sciences te realiseren.


Presentatie plannen aan Gorcumse gemeenteraad

Op 12 oktober 2017 presenteerde de werkgroep Hoger Onderwijs Gorinchem haar plannen voor een hbo-opleiding in Gorinchem aan de gemeenteraad: een kleinschalige opleiding Liberal Arts & Sciences van drie jaar. In de plannen speelt de binnenstad een belangrijke rol: zowel studenten als onderwijsfaciltiteiten moeten hier gehuisvest worden. Dergelijke opleidingen worden al aangeboden op universitair niveau, en Gorinchem zou de eerste stad kunnen worden waar dit op hbo-niveau gebeurt. ‘Daar moet Gorinchem wel haar best voor doen’, aldus Rutger Kroon die namens het Liberal Arts & Science-initiatief sprak. ‘Stel je eens voor: 450 studenten in Gorinchem die hier wonen, studeren en recreëren. Gorinchem zal niet vergrijzen maar verjongen. Daar is daadkracht voor nodig.’ De gemeenteraad gaf het college opdracht om door te pakken en te onderzoeken wat mogelijk is met Liberal Arts & Science en de andere twee hbo-pitches die werden gedaan. Tevens werd hiervoor een geldbedrag gereserveerd.

-> Lees het artikel in Science Guide

-> Lees het artikel in De Stad Gorinchem

-> Lees het artikel in de Gorcumse Courant